ANAMORF

IntraOdiseea

Magia erotică (V)

Vinculum vinculorum
(continuare)

În concluzie, tratatul De vinculis in genere trebuie interpretat ca un manual practic al magicianului, prin care acesta învaţă să manipuleze indivizii, în funcţie de dispoziţiile lor afective, să se ţină el însuşi deoparte de orice influenţă primejdioasă a erosului, şi să-i vindece pe pacienţii aflaţi pradă unor puternice vrăji erotice.

Ideea fundamentală a tratatului este că „iubirea domină întreaga lume”, că „cea mai puternică dintre legături este aceea a lui Venus” : erosul „este stăpînul întregii lumi: el împinge, dirijează, reglează şi temperează pe oricine. Toate celelalte legături se reduc la aceasta, precum se vede la genul animal, unde nici o femelă şi nici un mascul nu admit nicicum rivali, uitînd să mănînce şi să bea, neglijînd pînă şi viaţa însăşi […]”. În concluzie, vinculum quippe vinculorum amor est, „într-adevăr, legătura legătu­rilor este iubirea”. Şi încă : „Toate legăturile se referă la legătura de dragoste, fie că depind de ea, fie că se reduc la ea.” „Iubirea este fundamentul tuturor afecţiunilor. Cel ce nu iubeşte nimic n-are nimic de temut, de sperat, de lăudat, de îndrăznit, de dispreţuit, de acuzat, de scuzat, de egalat, nimic ca să se umilească, să se înfurie. Pe scurt, nu poate fi afectat în nici un fel”. Este vorba, bineînţeles, despre manipulatorul însuşi, care, exercitînd un control absolut asupra sferei erosului, a ştiut să se pună la adăpost de orice vinculum, de toate capcanele pe care i le întinde iubirea.

Ce este vinculum ?

(va urma)

Reclame

2010/01/30 Posted by | ANAMORF | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Magia erotică (IV)

Vinculum vinculorum

Formula vinculum vinculorum, „legătură a legăturilor”, este aplicată de Bruno – am văzut deja – la trei lucruri distincte: erosul, fantezia, credinţa. Fireşte, ştim deja că erosul este o operaţiune fantasmatică, ceea ce reduce numărul termenilor la doi. Aflăm apoi că terenul de formare şi înflorire a credinţei este imaginaţia, ceea ce revine la a spune, în fond, că vinculum vinculorum este sintetizatorul receptor şi producător de fantasme.

Cu toate acestea, Bruno rezervă formula, cel mai adesea, pentru a descrie puterea extraordinară a erosului, daemon magnus, care prezidează toate activităţile magice. Acestea nu sînt, în fond, decît o exploatare extrem de iscusită a propensiunilor şi atitudinilor individuale, pentru a crea legături durabile, al căror scop este de a supune individul ori grupul voinţei manipulatorului.

Postulatul acestei operaţiuni este că nimeni n-ar putea scăpa de cercul magic : fiecare este sau manipulat, sau manipulator. Obţinînd o dominaţie extraordinară asupra propriei sale fantezii, şi abandonînd balastul amorului propriu, care-l făcea vulnerabil la adulările sau la injuriile altora, manipulatorul, ca să poată să-şi exercite tehnicile, se străduieşte să cunoască şi să pătrundă prin intuiţie însuşirile, reacţiile şi emoţiile subiectului pe care trebuie să şi-l ataşeze. Precum un spion, ce vrea să-şi procure materiale pentru un viitor şantaj erotic, magicianul trebuie să culeagă toate indiciile ce-i îngăduie să-şi încadreze subiectul într-o categorie oarecare. Sarcină dificilă care, odată îndeplinită, dă loc mişcărilor legării, în număr de patru : prima este aplicarea legăturii (iniectio seu invectio), a doua este legătura propriu-zisă (ligatio seu vinculum), a treia este atracţia care rezultă de aici (attractio), iar a patra este plăcuta folosinţă a obiectului care a provocat toată această operaţiune (copulatia quae fruitio dicitur). E vorba, bineînţeles, de o legătură erotică, ce se consumă „prin toate simţurile prin care înlănţuirea a fost creată […]. De aceea cel ce iubeşte vrea să se transpună cu totul în cel iubit: prin limbă, gură, ochi etc.” Legătura îi parvine subiectului „prin cunoaştere în general, leagă prin afecţiune în general, acţionează prin plăcere în general”.

Care este scopul acestei descrieri a legăturii libidinale, vinculum cupidinis ? Citește în continuare

2010/01/29 Posted by | ANAMORF | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Magia erotică (III)

Manipularea maselor şi a indivizilor
(continuare)

Se pare că omul este dotat cu un creier hipercomplex, neprevăzut însă cu nici un dispozitiv special, care să-i permită să analizeze stimulii după provenienţa lor : pe scurt, el nu e capabil să distingă, direct, informaţiile onirice de acelea transmise de simţuri, imaginarul de tangibil. Bruno îi cere operatorului un lucru supraomenesc : el trebuie mai întîi să aranjeze pe loc şi fără greş informaţiile după provenienţa lor, iar apoi să devină complet imun la orice emoţie provocată de cauze externe; într-un cuvînt, el e presupus a nu mai reacţiona la nici un stimul din afară. Nu trebuie să se lase mişcat nici de compasiune, nici de iubire faţă de bine şi adevăr, nici de orice ar fi, ca să evite să fie „legat” la rîndul lui. Ca să exerciţi controlul asupra altora, trebuie mai întîi să fii la adăpost de orice control provenind de la alţii.

Cu o luciditate inegalabilă, Bruno trasează o distincţie netă între Citește în continuare

2010/01/29 Posted by | ANAMORF | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Magia erotică (II)

Manipularea maselor şi a indivizilor
(continuare)

Prinţul lui Machiavelli era strămoşul aventurierului politic, a cărui figură e pe cale de dispariţie. Dimpotrivă, magicianul din De vinculis este prototipul sistemelor impersonale de mass-media, al cenzurii indirecte, al manipulării globale şi al brain-trusturilor, ce-şi exercită controlul ocult asupra maselor. El nu este, fără îndoială, modelul urmat de propaganda comunistă clasică : căci nu-i lipseşte nicidecum subtilitatea, aşa cum se întîmplă cu aceasta din urmă. Din contra, magicianul lui Bruno este cu totul conştient de faptul că, spre a-şi ataşa masele, ca şi spre a-şi ataşa un individ, trebuie să ţină seama de complexitatea aşteptărilor subiecţilor, trebuie să creeze iluzia totală de a da unicuique suum. De aceea manipularea bruniană necesită o cunoaştere perfectă a subiectului şi a dorinţelor sale, fără de care nu poate exista „legătură”, vinculum. De aceea Bruno însuşi admite că, totodată, e vorba de o operaţiune extrem de dificilă, ce nu poate fi realizată decît prin desfăşurarea unor facultăţi de inteligenţă, de perspicacitate şi de intuiţie la înălţimea sarcinii. Complexitatea acesteia nu poate fi deloc minimalizată, căci iluzia trebuie să fie perfectă, pentru a satisface multiplele aşteptări, pe care-şi propune să le mulţumească din plin. Cu cît manipulatorul are mai multe cunoştinţe despre cei pe care trebuie să-i „lege”, cu atît şansa lui de a reuşi creşte, pentru că va şti să aleagă mijlocul just, ca să creeze un vinculum.

Se vede că magia erotică bruniană îşi propune, ca scop, să-i permită unui manipulator să controleze indivizi izolaţi şi mase. Supoziţia ei fundamentală este că există un mare instrument de manipulare, şi acesta este Erosul, în sensul cel mai general: ceea ce iubim, de la plăcere fizică pînă la lucruri nebănuite, trecînd, desigur, prin bogăţie, putere etc. Totul se defineşte în raport cu erosul, fiindcă repulsia şi ura nu reprezintă decît partea negativă a aceleiaşi atracţii universale:

Toate afecţiunile şi legăturile voinţei se reduc, şi se referă, la două, anume la Citește în continuare

2010/01/28 Posted by | ANAMORF | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu

Magia erotică (I)

Manipularea maselor şi a indivizilor

De vinculis in genere (Despre legături în general), de Giordano Bruno, e una din acele scrieri obscure a căror importanţă, în istoria ideilor, o depăşeşte de departe pe aceea a operelor celebre. Pentru francheţea, şi chiar cinismul, pe care le pune în analiza materiei sale, ar putea fi comparată cu Prinţul lui Machiavelli, cu atît mai mult cu cît subiectul celor două lucrări e înrudit : cel al lui Bruno se ocupă de manipulare psihologică în general, iar cel al lui Machiavelli – de manipularea politică, îndeosebi. Dar cît de palidă şi de rizibilă este astăzi figura prinţului-aventurier machiavelic, alături de aceea a magicianului-psiholog al lui Bruno ! Popularitatea Prinţului i-a adus preţuirea veacurilor următoare şi a dus, destul de recent, la teoria „Prinţului” modern – partidul comunist – lansată de A. Gramsci. Inedită pînă la o dată tardivă, puţin citită şi întotdeauna prost înţeleasă, De vinculis in genere este, totuşi, scrierea ce ar merita astăzi adevăratul, şi unicul, loc de onoare, între teoriile manipulării maselor. Fără s-o ştie, trusturile informaţionale care domină lumea s-au inspirat din ea, ba chiar au pus în practică ideile lui Bruno. S-ar putea, fireşte, să existe o continuitate, căci Bruno pare să fi exercitat o anumită influenţă asupra mişcării ideologice de la începutul secolului al XVII-lea cunoscută sub numele de Roza-Cruce, al cărei răsunet a fost enorm. Dar, după cunoştinţa noastră, n-a existat nici înainte de Bruno, şi nici după el, vreun autor care să fi tratat această materie sub aspectul ei empiric, făcînd abstracţie de orice consideraţie de ordin etic, religios ori social. Căci nimeni nu s-ar fi gîndit să abordeze, un astfel de subiect, din punctul de vedere al manipulatorului însuşi, fără să pună mai întîi, ca principiu fundamental al cercetării sale, vreun drept divin sau uman, intangibil, în numele căruia manipularea să fi fost condamnată.

În secolul al XlX-lea se pot găsi, desigur, ideologi precum Citește în continuare

2010/01/28 Posted by | ANAMORF | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 comentarii

Ultimul magician erotic

Sfârşitul se-apropie vertiginos… A bătut ceasul dezvăluirilor epocale !

Vom publica pe acest blog, în serial şi în premieră, un document cutremurător despre manipularea eroto-magică(da, e şi cu sex, oameni buni !), scris de savantul român I. P. Culianu, asasinat în condiţii misterioase în 1991

Mai tare decât „Codul lui DaVinci” este codul lui … Giordano Bruno, savant renascentist, ars şi el pe rug pentru incomoditatea la care ajunsese ! Mai tare decât însuşi Nostradamus a fost acest vizionar, care a furnizat, dictatorilor informaţionali de azi, cel mai eficace manual de manipulare scris vreodată !

Iar Culianu al nostru a fost cel mai mare exeget pe care l-a avut G. Bruno al lor vreodată; un adevărat magician el însuşi; mai tare decât Dan Brown sau J.R.R. Tolkien !

Document autentic, nu apocrife gen Van Hilsing sau Nilus, care pot fi citite în toate publicaţiile de scandal…

E pe bune ! Mă trec fiorii şi simt cum mă sufoc, când mă gândesc la cât e de pe bune !

Mai tare decât Dan Diaconescu, Harry Potter, Oreste, Urania, Avatar, Flacăra Violet sau Mama Omida la un loc !

Reveniţi pe-acest blog, ca să citiţi cuvintele zguduitoare prin care Culianu ne avertizează asupra celui mai mare pericol al timpurilor noastre !

2010/01/27 Posted by | ANAMORF | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lasă un comentariu